ระบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยราสเบอร์รี่พายและคิวอาร์โค้ด

  • สมฤดี เทียมมีเชาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Keywords: ลงชื่อเข้าชั้นเรียน คิวอาร์โค้ด ราสเบอร์รี่พาย

Abstract

ระบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยราสเบอร์รี่พาย และคิวอาร์โค้ด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด และเพื่อแสดงข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา แยกตามภาคการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาตามหลักวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนฮาร์ดแวร์ ใช้ราสเบอร์รี่พายเชื่อมต่อกับโมดูลกล้องราสเบอร์รี่พาย
เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ด และใช้ไวไฟยูเอสบีอะแดปเตอร์ เพื่อทำงานเป็นไวไฟฮอตสปอต ส่วนซอฟต์แวร์ทำการออกแบบโปรแกรมโดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอลในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบในด้านการรองรับผู้ใช้งานที่เข้าใช้ระบบพร้อมกันด้วยโปรแกรมอาปาเช เจเมเทอร์ ซึ่งพบว่าเวลาเฉลี่ยที่ระบบสามารถตอบสนองการใช้งานพร้อมกัน 150 คน ใช้เวลาตอบสนองประมาณ 15 วินาที และที่ 200 คน ใช้เวลาตอบสนองประมาณ 1 นาที 35 วินาที

Published
2021-01-04